Biomesi AR-GE Bitki Ekstreleri güvenilirdir. safdır. kalitelidir.

BİOMESİ Biyoagroteknoloji Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Şirketi Nisan 2010 da Çukurova Teknonoloji Geliştirme Bölgesinde kurulmuştur. Bitkisel ekstre ve bitkisel aktif maddelerin Laboratuvar,pilot ve endüstriyel uygulamaları üzerine çalışmalarını yürütmektedir.


BİOMESİ NEDİR

BİOMESİ tamamen yeşil teknolojiler ile kaliteli ürün geliştirmeyi hedefleyen özellikle bitkisel kaynaklı hammaddelerden katma değerli inovatif ürünler geliştirmeyi amaçlayan bir sistemi ifade etmektedir.Şirketimiz yürütmüş ve yürütmekte olduğu laboratuar çalışmalarının endüstriyel boyuta taşınabilmesi için gerekli pilot tesis çalışmalarını Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile KOSGEB gibi kurumlardan aldığı proje destekleri ile sürdürmektedir. Bitki özütlerinin ve Bitkisel uçucu yağların,tamamen organik kaynaklı hammadde ve yardımcı maddeler kullanımı ile elde edildiği,proseslerin maksimum ürün kalitesi ve işletme şartları açısından optimize edilmesi ve endüstriyel çapta üretimler için optimum tasarımların yapılması şirketimizin hedefleri arasındadır.

VİZYONUMUZ, Eğitimli uzman personelle şirket bünyesinde çalışmak ve Üniversitelerin teknoparklarındda faaliyet göstererek diğer araştırma kurumları ile beraber ortak araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunarak ülkemizin eşsiz bitkisel florasını bitkisel hammadde sanayisine katma değer yaratacak şekilde değerlendirilmesini sağlayarak yeni iş imkanları oluşturmaktır. MİSYONUMUZ, Ülkemizin bitkisel zenginliğini sanayi ye taşıyarak ülke ekonomisine katkı sağlayacak projeler geliştirerek bitki ekstraksiyon üretimi alanında Ar-Ge yaparak yeni teknolojiler geliştirmektir.


BİOMESİ AR-GE'nin GEÇMİŞİ